:

Hur mycket tjänar en svensk EU parlamentariker?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar en svensk EU parlamentariker?
  2. Hur samarbetar parlamentarikerna?
  3. Hur många ministrar sitter i ministerrådet?
  4. Vad är ett ledamöter?
  5. Vad innebär det att vara EU kommissionär och hur blir man det?

Hur mycket tjänar en svensk EU parlamentariker?

Ledamöternas bruttolön från är € 8.757,70. Lönerna betalas ut från parlamentets budget och minskas med EU-skatten och ett belopp för olycksfallsförsäkring, varefter lönesumman blir € 6.824,85. De svenska ledamöterna betalar även svensk skatt. Den skatt de betalar till EU räknas då av.

Hur samarbetar parlamentarikerna?

Samarbetar i partigrupper Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier från olika EU-länder som har liknande värderingar bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna.

Hur många ministrar sitter i ministerrådet?

Vad är ett ledamöter?

Vad innebär det att vara EU kommissionär och hur blir man det?