:

Kan man polisanmäla en bank?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man polisanmäla en bank?
  2. Kan man stämma en bank?
  3. Vad gör bankinspektionen?
  4. Vad är Finansinspektionens roll?
  5. Vad tjänar man på Finansinspektionen?

Kan man polisanmäla en bank?

Du gör anmälan på ARN:s webbplats Du kan få mer information och göra en anmälan direkt på www.arn.se. ARN gör ingen egen utredning utan prövar tvisten utifrån de uppgifter som du och banken lämnar. Du kan också vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan mot företaget.

Kan man stämma en bank?

- Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.

Vad gör bankinspektionen?

Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar vi för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Vad är Finansinspektionens roll?

Myndigheten övervakar den finansiella marknaden och de finansiella företagen, inklusive dessas skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Vad tjänar man på Finansinspektionen?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201544 700 kronor59 900 kronor
201645 400 kronor61 300 kronor
201748 500 kronor63 600 kronor
201847 000 kronor67 500 kronor