:

När upphör livförsäkring?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När upphör livförsäkring?
  2. Hur länge gäller en livförsäkring Folksam?
  3. Vilken försäkring täcker dödsfall?
  4. När börjar försäkringsbeloppet att trappas ner på grund av ålder i Nordeas livförsäkring?
  5. Har alla en livförsäkring?

När upphör livförsäkring?

De flesta livförsäkringar slutar att gälla mellan 65 och 85 års ålder; det står i villkoren. Efter det betalas inget från försäkringen längre. Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen.

Hur länge gäller en livförsäkring Folksam?

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagaren. Du kan även medförsäkra din make, registrerade partner eller sambo. Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 67 år.

Vilken försäkring täcker dödsfall?

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Om dödsfallet är orsakat av arbetsskada ska detta anmälas här.

När börjar försäkringsbeloppet att trappas ner på grund av ålder i Nordeas livförsäkring?

Försäkringen upphör att gälla vid månadsskiftet efter den försäkrades 75-årsdag. När försäkringen tecknas och vid höjning av försäkringsbeloppet krävs en godkänd hälsoprövning. Hälsoprövning sker enligt gällande riskprövningsregler.

Har alla en livförsäkring?

Till skillnad från sakförsäkringar, exempelvis bil- och hemförsäkring, kan du ha flera livförsäkringar och få ersättning från alla. Du kan alltså teckna flera livförsäkringar, välja olika belopp och vem som ska få pengarna från respektive försäkring.