:

Vad är kontinuitet och förändring?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är kontinuitet och förändring?
  2. Vad betyder kontinuitet So?
  3. Vad läser man i historia 1a?
  4. Vad lever kvar i nutid pga revolutionerna?
  5. Vilka högskoleutbildningar kräver historia?
  6. Vad lever kvar idag efter franska revolutionen?

Vad är kontinuitet och förändring?

Kontinuitet och förändring är sammanvävda – de kan existera samtidigt. Kronologier kan vara en bra utgångspunkt. Förändring är en process med varierande hastighet och mönster. Brytpunkter är tillfällen där förändringsprocessen ändrar riktning eller hastighet.

Vad betyder kontinuitet So?

En första hållpunkt i elevernas tänkande kring förändring och kontinuitet är skapa insikt i att dessa två är sammanvävda. Förändring sker parallellt med kontinuitet. Kontinuitet och förändring existerar samtidigt. Vad vi ser beror på vilket perspektiv vi har.

Vad läser man i historia 1a?

Kursen bjuder på ett kronologiskt perspektiv på historien och du får grundkunskaper i de historiska epokerna. Tonvikten i kursen ligger på den moderna historien. Du får kunskap om Sveriges moderna utveckling och demokratisering men också kunskaper om de stora händelserna i världshistorien.

Vad lever kvar i nutid pga revolutionerna?

d) Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna. pengar på grund av kolonisterna och deras handel. medborgare deltog i att uttrycka sina klagomål och belastade unga människor med skatter. svaga franska finanserna.

Vilka högskoleutbildningar kräver historia?

på alla de högskoleförberedande gymnasieprogram, förutom Teknikprogrammet, är kursen historia 1b obligatorisk. På yrkesprogrammen och på teknikprogrammet kan man ofta läsa his 1a2 också och på så sätt få samma behörighet som kursen his 1b ger. polisutbildningen.

Vad lever kvar idag efter franska revolutionen?

Faktum är att det under perioden i fråga genomdrevs flera viktiga reformer i revolutionens anda. Ett obligatoriskt skolväsende infördes i Frankrike. Även kvinnornas rättigheter stärktes i och med att lika arvsrätt infördes. Tidigare hade de franska kvinnorna saknat arvsrätt.